ALFAHULPEN.NL

ALFAHULPEN

Wat is Alphahulp?
Alphahulp is huishoudelijke hulp voor mensen die door hun leeftijd, ziekte of handicap hun huis niet meer alleen op orde kunnen houden. Door Alphahulp in te zetten kunnen zij langer zelf-standig blijven wonen. Zinvol en dankbaar werk dus. Een luisterend oor is ook belangrijk. De Alpha-helpende is in dienst bij de cliënt, die ook zorgt voor de uitbetaling. De Alphahulp-intercedenten van TNWN bemiddelen tussen een helpende en een cliënt die voor een beperkt aantal uren per week huishoudelijke zorg nodig heeft.

Wat doet een Alphahelpende?
Als Alphahelpende help je vooral ouderen, gehandicapten en chronisch zieken bij het op orde houden van hun huis: stofzuigen, stoffen, ramen wassen, toilet, badkamer en keuken schoonmaken, wassen en strijken.

Hoeveel uur per week werkt een Alphahelpende en op welke tijden?
U bent in dienst bij de cliënt. Als u bij meerdere mensen werkt, heeft u dus meerdere werkgevers! Het aantal uren per cliënt kan verschillen tussen 3 uur per 2 weken tot maxi-maal 2 uur per week. Een belangrijk voordeel van deze vorm van hulpverlening is dat alle afspraken over het werk in ge-zamenlijk overleg tussen u en de cliënt gemaakt kunnen worden. Denkt u hierbij aan vakanties, ziekte van kinderen en dergelijke.
Werken als Alphahelpende en de zorg voor de kinderen thuis is dus, wat betreft werktijd, goed te combineren!

Wat verdient een Alphahelpende?
Elk half jaar wordt het uurloon van de Alphahelpende landelijk vastgesteld.
In het uurloon zijn de vakantie-toeslag en de doorbetaalde vakantie-uren al verwerkt. Dit betekent dat Alphahelpenden als ze vrij nemen niet worden uitbetaald.
Per 1 januari 2004 is het uurloon ¤ 10,75 (voor werknemers van 23 jaar en ouder). Voor een Alphahelpende geldt een invorderings-vrijstelling. Dat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden geen belasting betaalt. Uw inkomen blijft dan dus netto ¤ 10,75 per uur. Hiervoor mag u gedurende 48 weken niet meer dan gemiddeld 11,5 uur per week werken en moet uw partner kostwinner zijn.

Waaraan moet een Alphahelpende voldoen?
Voor Alphahelpende heeft u geen specifieke vooropleiding of ervaring nodig. U kunt dus altijd als Alpha-helpende aan de slag. Een Alphahelpende werkt bij één of meerdere cliënten. De cliënten vertrouwen erop dat TNWN betrouwbare, zelfstandige Alphahelpenden bemiddelt die goed werken. TNWN vraagt daarom van Alphahelpenden die zij bemiddelt dat zij:
- zelfstandig kunnen werken;
- goed met mensen om kunnen gaan;
- zich mondeling en schriftelijk in het Nederlands kunnen uitdrukken;
- flexibel zijn;
- vaardig zijn in het huishoudelijk werk;
- minimaal 18 jaar zijn.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod